Lietošanas noteikumi

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, spied šeit un sazinies ar mani. 

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz mājas lapu www.SixPack.lv (turpmāk tekstā “Mājaslapa”, “Portāls”) visiem citiem pakalpojumiem un produktiem un visu saturu, kas ir daļa pakalpojuma (turpmāk tekstā – “Pakalpojums”), kuru sniedz Maverick Solutions SIA, reģistrācijas numurs: 40203129247, juridiskā adrese: Slāvu iela 15-67, Rīga, LV-1073 20-15, Rīga (turpmāk tekstā “Pakalpojuma sniedzējs”).

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču/pakalpojumu pirkumiem, pasūtot tos internetā. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šeit attēloto informāciju.

Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona izmanto maksas Pakalpojumus vai nē (turpmāk tekstā “Lietotājs”).

Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu.

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī mainīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Izmaiņas nebūs piemērojamas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā ne ātrāk kā četrpadsmit dienas pēc to publicēšanas. Izmaiņas neietekmēs jau uzsāktu Pakalpojumu kvalitāti un piegādi Lietotājiem.

Lietotājam ir pienākums periodiski pārskatīt un iepazīties ar izdarītajiem grozījumiem. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc šādu grozījumu izdarīšanas norāda uz to, ka Lietotājs ir piekritis veiktajām izmaiņām.

Lietotājs ir atbildīgs par informācijas patiesumu veicot pasūtījumu, kā arī apņemas neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret mājaslapas drošību.

Pakalpojumi

Pakalpojums ir dalība 90 dienu programmā, kas ietver digitālu informāciju (audio, video, lejupielādējami dokumenti) saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, uzturu un fiziskām aktivitātem.

Mēs paturam tiesības, kuras mēs šajos Noteikumos nepārprotami nepiešķiram. Jebkurā laikā mēs varam mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru Pakalpojumu darbību, ieskaitot jebkuru funkciju vai satura pieejamību. Šādā gadījumā Lietotājiem, kuriem ir pilnībā pabeigta Pakalpojuma sniegšana (kad ir beigusies dalība 90 dienu programmā), nekādas kompensācijas un samaksātās naudas summas netiek atmaksātas. Savukārt, ja mēs mainām, apturam vai pārtraucam Pakalpojumu pirms programmas pabeigšanas, Lietotājam tiks atmaksātas no tā par attiecīgo programmu saņemtās naudas summas, tomēr, bez Pakalpojuma sniedzēja pienākuma maksāt kādas papildus kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības.

Sixpack.lv sniedz jums neekskluzīvu, nepārdodamu, atceļamu licenci, lai izmantotu Pakalpojumus, ieskaitot Produktus (atkarībā no maksājuma, attiecīgā gadījumā) tikai personīgai lietošanai saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar aizstāt profesionālu medicīnisko palīdzību, diagnostiku vai ārstēšanu. Ja Lietotājam ir bažas par Portālā saņemto informāciju vai ir jautājumi par savu veselību, Lietotājam jākonsultējas ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Lietotājs izmanto Portālu un Portālā sniegto informāciju uz paša risku un atbildību.

Izmantojot Pakalpojumu un Portālu, Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka ir fiziski labā stāvoklī un tam nav šķēršļu izmantot pakalpojumus.

Izmantojot Pakalpojumu Lietotājs piekrīt un apstiprina, ka ir vismaz 18 gadus vecs vai arī izmanto Pakalpojumu vecāku vai aizbildņa uzraudzībā, kuri ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem un tiem piekrīt.

Lietotāja, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, vecāki vai aizbildņi piekrīt un uzņemas pilnu atbildību par Lietotāju jaunāku par 18 gadiem, kurš lieto Pakalpojumu, tai skaitā, bet ne tikai atbildību par veiktajiem maksājumiem un jurdisko atbildību.

Maksājumi

Par pakalpojumiem portalā ir iespējams norēķināties vienā maksājumā vai vairākos maksājumos, izmantojot portālā pieejamos norēķinu veidus, ko var atrast pie attiecīgā produkta.

Lai saņemtu Pakapojumus, kas ir pieejami Portālā, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai – konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Norēķinoties par Pakalpojumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredīkarti vai citu maksāšanas metodi, sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.

Iesniedzot šo šajā punktā noteikto informāciju, Lietotājs piešķir Pakalpojuma sniedzējam tiesības šos datus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu Pakalpojuma apmaksu.

Visi maksājumi tiek pieņemti EUR valūtā un apstrādāti ar PayPal un citām maksājumu sistēmu palīdzību. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.

Maksājuma deskriptors, kurš pēc apmaksas uzrādīsies Jūsu internetbankā ir “SixPack.lv” vai attiecīgā produkta nosaukums.

Naudas atgriešana

Naudas atgriešanas garantija tiek nodrošināta saskaņā ar Naudas atgriešanas noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Mēs vēlamies, lai tu esi apmierināts ar savu pirkumu.

Ja tev ir kādi jautājumi, neskaidrības, aizķeršanās, lūdzu, sazinies ar mums, rakstot uz: info (@ simbols) sixpack.lv.

Mēs nodrošinam naudas atgriešanas garantiju produktiem un pakalpojumiem saskaņā ar LR MK 20.03.2014. noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Mēs dažreiz attiecīgiem produktiem un pakalpojumiem, ievērojot noteikumus, nodrošinam garāku naudas atgriešanas termiņu nekā tas ir noteikts normatīvajos aktos. Maksimālais naudas atgriešanas termiņš, ko mēs mēdzam nodrošināt atsevišķiem produktiem un pakalpojumiem ir 90 dienas, par ko attiecīgo produktu vai pakalpojumu aprakstā ir jābūt īpašai norādei par to. Ja šādas norādes nav, tad naudas atgriešanas termiņa pagarinājums netiek nodrošināts.

Individuāli izstrādātiem produktiem un pakalpojumiem (piemēram, individuāli izstrādāts treniņu vai uztura plāns), kā arī digitāliem produktiem un pakalpojumiem, kuru piegāde jau ir uzsākta, naudas atgriešana nodrošināta netiek, izņemot augstāk minētajās situācijās.

Gadījumā, ja esi izvēlējies dalīto maksājumu par produktu vai pakalpojumu, un tu neesi pieprasījis naudas atgriešanu līdz attiecīgā termiņa beigām, rakstot uz info (@ simbols) sixpack.lv, tev ir pienākums apmaksāt iegādāto produktu vai pakalpojumu pilnībā.

Mūsu mērķis ir nodrošināt cilvēkiem iespēju labticīgi izmēģināt produktus un pakalpojumus, nodrošinot naudas atgriešanu saskaņā ar šiem noteikumiem. Mēs nodrošinam naudas atgriešanas garantiju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tiem, kuri tiešām ir likuši iegādātos produktus un pakalpojumus lietā bez rezultātiem.

Gadījumā, ja esi izmantojis pakalpojumus un produktus bez rezultātiem (nav pat minimālu rezultātu), raksti uz info (@ simbols) sixpack.lv, pierādi, ka esi izmantojis produktu vai pakalpojumu, pievienojot klāt izpildītas darba lapas un uzdevumus un mēs atgriezīsim tev visu samaksāto naudu pilnā apmērā.

Īsumā: Ņemot vērā Pakalpojumu specifiku, mēs nenodrošinam naudas atgriešanu, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti vai Lietotājam, labticīgi lietojot Pakalpojumu, nav bijuši pat minimāli rezultāti. Lietotājiem, kuri produktu nav izmantojuši pilnībā, nav sekojuši instrukcijām vai vienkārši lejupielādē programmās pieejamos materiālus (teksta, video, audio u.c. failus), naudas atgriešana veikta netiek.

Digitālā satura piegāde

Uzsākot izmantot Pakalpojumu, Lietotājs skaidri pauž piekrišanu saņemt digitālo saturu un attiecīgi pauž apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Distances līgums

Iegādājoties pakalpojumus starp pakalpojuma sniedzēju un lietotāju tiek noslēgts Distances līgums, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".

Pakalpojuma kvalitāte

Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir. Tas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka: Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām, tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un vietā.

Mēs paturam tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu jebkurai personai jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs atmaksā Lietotājam veikto samaksu par Pakalpojumu, ja tā jau ir veikta.

Informācija par Pakalpojumiem Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.

SIA “Maverick Solutions” apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Intelektuālais īpašums

Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Portālā, līdz ar to – jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Portāla bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kura ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).

Pakalpojuma sniedzēja atbildība

Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis Portāla Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja speciālistu ieteikumus.

Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām, vadoties pēc Pakalpojumā vai Portālā sniegtajiem materiāliem.

Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

Datu aizsardzība

Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Strīdu izšķiršana

Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Lejupieladēt Lietošanas noteikumus

Maverick Solutions, SIA, Reģistrācijas numurs: 40203129247, Adrese: Slāvu iela 15-67, Rīga, Latvija. Privātuma politika | Distances līgums Lietošanas noteikumi